Disclaimer

 

Auteursrechten

De Varb website en applicatie zijn gecreëerd door en worden onderhouden door Varb B.V., Engelandlaan 70-72, 2391 PN Hazerswoude-Dorp, Nederland, KvK-nummer 87713438. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop de website en de applicatie worden getoond vallen onder het auteursrecht dan welenig ander wettelijk beschermd recht van intellectueel eigendom. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of applicatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvuldigd of openbaar worden gemaakt, of worden herplaatst op een andere website, in enige vorm of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Varb B.V.. Deze website en applicatie kunnen tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op de Varb website en applicatie verstrekte informatie, aanvaardt Varb B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of de gevolgen daarvan, noch voor de juistheid en volledigheid van de door derden op deze website en applicatie geplaatste informatie. Elk gebruik van de Varb website en applicatie geschiedt onder de voorwaarde dat de gebruiker ermee akkoord gaat dat de Varb B.V. nimmer aansprakelijk is, tenzij sprake zou zijn van grove schuld of opzet.

Gekoppelde sites

De websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Varb B.V. gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Varb B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.