Privacybeleid

Hoe gaat Varb om met uw persoonsgegevens?

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze Varb website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

 

Stichting Beurshal respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Stichting Beurshal gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze heeft achtergelaten. Vraagt u ons contact op te nemen, dan gebruiken we uw gegevens om contact op te nemen. Na het ontstane contact worden uw gegevens verwijderd. Vraagt u een demo account, proef account of basisaccount aan, dan worden u contactgegevens over genomen in de applicatie Varb zodat u kunt deelnemen aan Varb. Uw contactgegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan deelname aan Varb voor de periode waarvoor u de overeenkomst aangaat. De gegevens kunnen overigens wettelijk wel worden gevorderd, zoals in het kader van eventuele strafrechtelijke opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt, strafbare uitlatingen doet, of in het kader van alibi onderzoek. De exploitatie van de website en applicatie Varb wordt verzorgd door Faceworks BV.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Stichting Beurshal. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting Beurshal niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. U heeft te allen tijde recht tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met Stichting Beurshal, directeur Linda Hoogendoorn, +31 172 235 020. Daarnaast heeft u de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.